Projecte

Equip

L’equip que participa en aquest projecte PANDEMIES està format per 13 doctores i 8 doctors, i un assessor extern de la Universitat de Bologna (Itàlia); 7 investigadores/s que fan el doctorat i 1 tècnic; amb la col·laboració de dues escoles del Vallès: INS Ca n’Oriac (Sabadell), i l’Institut de jardineria i agricultura Les Garberes (Cicles Formatius de la rama d’agrària);  i dos municipis per la realització dels pilots.

El personal investigador procedeix de tres grups SGR: Gicom 2017SGR671, i Sostenipra 2017SGR 1683 de la UAB; i el Grup d’ Investigació i Innovació de la Construcció 2017SGR227 de la UPC. Gicom forma part del centre Tecnològic BIO-GLS (Red Tecnio). Sostenipra incorpora també els investigadors del projecte Integrated System Analysis of Urban Vegetation and Agriculture (URBAG). Gicom és un grup expert en la gestió, tractament i valorització de residus per processos biològics; Sostenipra és un grup expert en anàlisis ambiental, agricultura urbana i aprofitament de recursos (aigües pluvials, components de residus electrònics, entre altres). URBAG és un projecte de l’European Research Council (ERC). A més a més, s’incorporen a l’equip, investigadors que han participat en el projecte Fertilecity,  de la UAB i de la UPC, especialistes en agricultura urbana,  dret, energia, i materials de la construcció. Els doctors de la UPC són especialistes en energia i sostenibilitat, així com materials de la construcció.

Director de el projecte:

 • Dr. Xavier Gabarrell Durany

ICTASostenipra 2017 SGR 1683 de la Universitat Autònoma de Barcelona:

 • Dr. Xavier Gabarrell Durany
 • Dra. Gara Villalba
 • Dra. Maria Rosa Rovira
 • Dra Isabel Pont
 • Dra. Maria Angelica Mendoza
 • Eng Agr. Ramiro Gonzalez
 • Dr. Carles Gasol
 • MSc. Alexandra Peña
 • Dr. Pere Muñoz
 • Dra. Cristina Madrid
 • Dr. Johannes Langemeyer
 • Dra. Laura Talens
 • Dra. Alba Badia
 • Dr. Martí Rufí
 • MSc. Pietro Tonini
 • MSc. Susana Toboso
 • MSc. Verónica Arcas
 • MSc. Felipe Agustín Parada
 • MSc. Gaia Stringari

Gicom 2017SGR67 de la Universitat Autònoma de Barcelona:

 • Dr. Antoni  Sanchez
 • Dra. Raquel  Barrena
 • Dr. Javier  Moral
 • Dra. Teresa  Gea
 • Dr. Xavier Font
 • Dra. Adriana Artola
 • Daniel Gonzalez

Grup d’ Investigació i Innovació de la Construcció 2017SGR227 de la Universitat Politècnica de Catalunya:

 • Dr. Santiago Gasso
 • Dra. Eva Cuerva
 • Dr. M. Dolores Alvarez
 • MSc. Joan  Muñoz

Col·laboradors:

 Les Garberes

Assessor UNIBO:

 • Dr. Francesco Orsini