Fertilecity I

Equip

El projecte compta amb un equip multidisciplinari que integra ambientalistes, agrònoms, arquitectes, enginyers i dissenyadors industrials. Tots ells creen un grup amb experiència en els següents àmbits d’estudi: la quantificació d’impactes ambientals; el cicle de l’aigua a les ciutats, la caracterització de fluxos, les anàlisis econòmiques de sistemes; les anàlisis energètiques; l’eficiència energètica; l’arquitectura; el disseny industrial i les anàlisis de sostenibilitat.

El projecte es conforma per membres del grup de recerca Sostenipra (2014 SGR1412) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membres de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). A més, la investigació compta amb el suport extern de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), qui contribueix amb els seus experts en agronomia i tecnologies per a hivernacles.

Director de el projecte:

 • Dr. Joan RIeradevall (UAB-ICTA)

Investigadors sènior:

 • Dr. Xavier Gabarrel (UAB-ICTA)
 • Dra. Gara Villalba (UAB-ICTA)
 • Dra. Maria Rosa Rovira (UAB-ICTA)
 • Dr. Alejandro Josa (UPC)
 • Dra. Eva Cuerva (UPC)
 • Dr. Oriol Pons (UPC)
 • Dr. Pere Muñoz (IRTA)
 • Dr. Juan Igancio Montero (IRTA)

Investigadors júnior:

 • MSc. Pere Llorach-Massana (UAB-ICTA)
 • MSc. David Sanjuan-Delmàs (UAB-ICTA)
 • MSc. Ana Nadal (UAB-ICTA)
 • MSc. Mireia Ercilla (UAB-ICTA)
 • MSc. Carla Planas (UPC)
 • MSc. Anna Petit Boix (UAB-ICTA)
 • MSc. Jorge Sierra (Inèdit)
 • MSc. Ana María Manríquez-Altamirano (UAB-ICTA)
 • MSc. Perla Zambrano (UAB-ICTA)

Col·laboradors:

 • Dr. Jordi Oliver-Solà (UAB-ICTA – Inèdit)
 • Dr. Javier Peña (ELISAVA)
 • Dr. Esther Sanyé-Mengual (Università di Bologna)
 • MSc. Roger Tudó (ETSAV)