Fertilecity II

Logo Ministerio

Equip

El projecte compta amb un equip multidisciplinari que integra ambientalistes, agrònoms, enginyers químics i ambientals, arquitectes enginyers i dissenyadors industrials. Tots ells creen un grup amb experiència en els següents àmbits d’estudi: la quantificació d’impactes ambientals; el cicle de l’aigua a les ciutats, la caracterització de fluxos, les anàlisis econòmiques de sistemes; les anàlisis energètics; l’eficiència energètica; l’arquitectura; el disseny industrial i les anàlisis de sostenibilitat.

El projecte es conforma per membres del grup de recerca Sostenipra (2017SGR 1683) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membres de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). A més, la investigació compta amb el suport d’un Consell Assessor extern, qui contribueix amb els seus experts en agronomia i tecnologies per a hivernacles, entre d’altres.

Director de el projecte:

 • Dr. Xavier Gabarrell Durany (UAB-ICTA)

Investigadors sènior de el projecte CTM2016-75772-C3-1-R:

 • Dr. Xavier Gabarrell (UAB-ICTA, Dep. Eng. Química, Biològica i Ambiental)
 • Dra. Gara Villalba (UAB-ICTA, Dep. Eng. Química, Biològica i Ambiental)
 • Dra. Maria Rosa Rovira (UAB-ICTA, Department of Business)
 • Dra Isabel Pont (UAB-ICTA, Department of Administrative Law)
 • Dr. Mario Giampietro (ICREA, UAB-ICTA, Dep. Eng. Química, Biològica i Ambiental)

Investigadors sènior de el projecte CTM2016-75772-C3-3-R:

 • Dr. Santiago Gassó (UPC, Department of Project and Construction Engineering)
 • Dra. Eva Cuerva (UPC, Department of Project and Construction Engineering)
 • Dra. Violeta Vargas (UPC, Department of Civil and Environmental Engineering)
 • Dr. Eusebi Jarauta (UPC, Department of Civil and Environmental Engineering)
 • Dra. Carme Hervada (UPC, Department of Physics, Terrassa School of Industrial)
 • Dr. Adrià Murs (UPC, Department of Architectural Technology)
 • Dr. Jose Gibergans (UPC, Department of Mathematics)
 • Dra. Jelena Nikolic (UPC, Department of Physics)
 • Dr. Torsten Masseck (UPC, Department of Architectural Technology)
 • Dr. Oriol Pons (UPC, Department of Architectural Technology)
 • Dra. Eva Crespo (UPC, Department of Architectural Technology)

Investigadors júnior:

 • MSc. Ana María Manríquez-Altamirano (UAB-ICTA)
 • MSc. Perla Zambrano (UAB-ICTA)
 • MSc Joan Muñoz (UPC, Department of Civil and Environmental Engineering)
 • MSc Susana Toboso (UAB-ICTA)
 • MSc Alejandra Peña (UAB-ICTA)
 • MSc Martí Rufí (UAB-ICTA, Dep. Eng. Química, Biològica i Ambiental)
 • MSc Felipe Parada (UAB-ICTA)
 • MSc Veronica Arques (UAB-ICTA)
 • MSc. Carla Planas (UPC, Department of Project and Construction Engineering)

Consell Assessor (2019)

 • Agricultura urbana: Dr Francesco Orsini-Universitat Bolonya (IT)
 • Aigua: Dr Daniel Barceló-ICRA
 • Arquitectura: Arq. Dr Coque Claret-UPC
 • Disseny: Dr Pere Llorach-ELISAVA
 • Economia: Dr John Slof-UAB
 • Energia: Dr Elisa Lopez Capel-University Newcastle (UK)
 • Life Cycle Assessment: Dr Francesc Castells-Universitat Rovira i Vigili
 • Social: Dr Isabelle Anguelowsky-ICTA-UAB
 • Urbanisme: Dr Daniel Calatayud-UPC
 • Ex-Coordinador Projecte: Dr Joan Rieradevall-ICTA-UAB
 • Ex-Coordinador Projecte: Dr Alejandro Josa-UPC

Codirectors de tesis doctorals (2019)

 • Dr Pere Muñoz
 • Dr. Jorge Serra
 • Dra Anna Petit-Boix
 • Dra Cristina Madrid

Agraïm als següents col·laboradors la seva col·laboració durant aquests anys.

 • Dr Joan Rieradevall (2017)
 • Dra Núria Carazo (UPC-IRTA, 2017-2018)
 • Dr Alejandro Josa (UPC, 2017-2019)
 • Dr Juan Ignacio Montero (IRTA, 2017)
 • MSc. Ana Nadal (UAB-ICTA) (2017-2018)
 • MSc. Mireia Ercilla (UAB-ICTA) (2017-2019)
 • Dra Angela Pedroso Tonon (UAB-ICTA, 2018-2019)
 • MSc Pere Llorach (2017)
 • Gaia Stringari (Unibo, 2018)
 • Greta Casali (Unibo, 2019)
 • MSc Anna Petit-Boi (2017)
 • Maria Berlanga (IES, 2018)
 • Laura Sánchez Robles (IES La Romànica, 2019)
 • MSc David Sanjuan (2017)
 • Safir Malonda Costa (Biotec, 2018)
 • Dr Roberto Quirós, (2017-2019)
 • MSc Aniol Alabert (UPC, 2017)
 • Dra Isabel Lavrador Rierol (2017- 2018)
 • Laila Ferrer (2019)
 • Meritxell Gres Cintes (Biotec, 2017)
 • Fabiana Corcelli (U. Nàpols, 2018)
 • Carla Bucio Sistos de la UNAM ENES Morelia, 2017)
 • Natalia Alvarado (2018)
 • Anna Boneta (2018)
 • Dr Antoni Rosell Melé (2018-2019)