Fertilecity I

Objectius

  • Estudiar la integració de la producció hortícola en els sistemes urbans, que fomenti la productivitat de les ciutats i l’autosuficiència i independència alimentàries.
  • Estudiar la millora de la sostenibilitat dels sistemes urbans a través de l’ús d’hivernacles en coberta minimitzant el consum d’aigua, energia i CO2.
  • Analitzar la captació d’aigües pluvials i el seu ús per a la irrigació dels cultius.
  • Analitzar l’estalvi d’energia com a resultat de l’intercanvi de fluxos amb els edificis (per a producció de calor i/o fred).
  • Analitzar l’ús del CO2 residual de l’edifici com una font per enriquir la producció agrícola, que permeti optimitzar el cost de producció.
  • Quantificar la reducció de la petjada de carboni dels productes hortícoles d’hivernacles en cobertes, basat en la minimització del transport i els beneficis de l’intercanvi de fluxos amb l’edifici.
  • Desenvolupar un model per a la quantificació de la sostenibilitat (ambiental, econòmica i social) de la implementació de sistemes d’hivernacle a coberta.
  • Integrar eines multidisciplinàries (ambientals, agronòmiques, econòmiques, socials i territorials) per a l’avaluació de nous sistemes de producció alimentària agrourbans.
  • Analitzar l’aplicació de conceptes de l’ecologia industrial en sistemes urbans mitjançant la sinergia (intercanvi de fluxos) entre sistemes del sector primari (producció hortícola) i del sector terciari (immobles).
  • Desenvolupar una investigació pilot en un hivernacle a coberta en un edifici de nova construcció (ICTA-ICP), finalitzat desembre 2013, aplicable a nous edificis o per a la rehabilitació d’edificis ja existents que no requereixin d’un reforç estructural intensiu.