Fertilecity II

Logo Ministerio

Objectius

L’objectiu d’el projecte FertileCity II (CTM2016-75772-C3-1-R) és aprofundir en la investigació i potenciació de l’agricultura urbana mitjançant hivernacles integrats en terrats, aportant informació i eines que la facin possible. Fertilecity II vol finalitzar la posada a punt dels laboratoris d’experimentació LAU-ICTA; minimitzar l’ús de recursos (aigua i nutrients) per a la producció d’aliments de baixa intensitat de carboni.

Objectius

  • Quantificar la quantitat i qualitat de la producció agrícola, els recursos materials i la resiliència de la producció d’aliments sostenibles, de qualitat, innocus i locals en sistemes hortícoles d’hivernacle a coberta.
  • Investigar el metabolisme dels fluxos d’aigua de pluja i nutrients de el sistema per obtenir un ús eficient dels recursos mitjançant la recirculació dels lixiviats.
  • Valorar l’impacte ambiental de l’cicle de vida de la producció d’aliments en AU vertical.
  • Analitzar els aspectes socials associats a el cicle de vida de l’agricultura urbana a coberta, així com la seva viabilitat econòmica i oportunitats de negoci associades als mateixos per a pimes i grans empreses.
  • Optimitzar arquitectònicament els materials i infraestructura de l’hivernacle integrat en coberta.
  • La modelització i anàlisi de l’comportament tèrmic comparatiu dels invernaderose identificació de possibles millores i recomanacions.
  • Valorar l’impacte ambiental de l’cicle dels hivernacles.
  • Determinar el potencial de cobertes de ciutats per a la producció d’aliments i la seva integració en la trama urbana.