Notícies

Conferencia ISIE

Entre el 7 al 11 de julio del 2019 se realizó en la Universidad de Tsinghua Beijing, China la 10ª Conferencia Internacional de la Sociedad

El més popular

Seguiment del projecte Pandèmies

El projecte “Municipis resilients a les pandèmies mitjançant el nexe de l’agricultura de proximitat, energia, aigua i residus. Del pilot al municipi” progressa amb casos