Contacte

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, ICTA

ICTA-ICP, Edifici Z
C/ de les columnes, s/n
Universitat Autònoma de Barcelona
E- 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès – Barcelona)

Sol·licitud per a visites guiades i informació