Fertilecity III

“Municipis resilients a les pandèmies mitjançant el nexe de l’agricultura de proximitat, energia, aigua i residus. Del pilot al municipi.”
(AGAUR 2020PANDE00021)

Descarregables

Font de finançament