Fertilecity I

“Sostenibilitat Agrourbana: Ecoinnovació en fluxos residuals d’energia, aigua i CO2 d’edificis per a la producció d’aliments”
(CTM2013-47067-C2-1-R)

Descarregables

Font de finançament