MOVE4EDU

“Sistema modular de ventilació per edificis educatius integrat amb la producció urbana d’aliments”
(MOVE4EDU PID2021-126845OB-C21 i MOVE4EDU PID2021-126845OB-C22 finançat per MCIN/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, Unió Europea)

Font de finançament