Resultats de la utilització de les cobertes de Cerdanyola

La investigadora Susana Toboso Chavero ha presentat els resultats preliminars de l’estudi d’utilització de cobertes fet a Cerdanyola del Vallès. Aquest forma part del projecte “Municipis resilients a les pandèmies mitjançant el nexe de l’agricultura de proximitat, energia, aigua i residus. Del pilot al municipi” en el marc del projecte Pandèmies. Entenem les cobertes dels edificis com a espais on podríem implementar diferents sistemes com panells solars, agricultura, hivernacles i captació de l’aigua de pluja per tal de aconseguir una major sostenibilitat. El resultat d’una enquesta a 1100 persones sobre les preferències d’ús de les cobertes són: un 76% es decanten per la instal·lació de plaques fotovoltaiques, un 42% veurien bé la recollida d’aigua i un 25% optarien per l’agricultura en cobertes.